Konecranes ett av Årets Superföretag

Konecranes har genom divisionen Konecranes Lifttrucks AB utvalts till ett av Årets Superföretag i Sverige. För fjärde året i rad ordnade Veckans Affärer tävlingen Årets Superföretag. Årets superföretag hyllades den 27 november på en prisutdelningslunch. Tillsammans med MM Partner granskade Veckans Affärer alla svenska bolag med över 10 miljoner kronor i omsättning. Till grund för undersökningen låg sex olika nyckeltal: tillväxt på årsbasis; vinstmarginal, dvs. rörelseresultatet plus finansiella intäkter i procent av omsättningen; avkastning på eget kapital; kapitalets omsättningshastighet; skuldsättningsgrad; samt företagets räntekostnad. För att vara ett Superföretag måste aktiebolaget prestera bättre än genomsnittsföretaget – i samma bransch och storlek – inom samtliga sex kategorier och under alla av de senaste fyra åren. ”Vi är väldigt stolta över att ha blivit valda till ett av Årets Superföretag,” säger K-G Salomonsson, VD på Konecranes Lifttrucks.

Ytterligare information: K-G Salomonsson, VD, Konecranes Lifttrucks AB E-post: k-g.salomonsson@konecranes.com eller tel. +46-433-733 03

Konecranes är en världsledande koncern inom lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av varje fabrikat. År 2007 omsatte koncernen 1 750 miljoner euro. Koncernen har 9 350 anställda på över 470 orter i 43 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors (symbol: KCR1V).